Shanghai Xinye Metal Material Co., Ltd. - Copper Material, Copper Products
logo
Shanghai Xinye Metal Material Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Vật liệu đồng, sản phẩm đồng, tấm đồng, dải Đồng, tấm đồng